कौरव-पांडव-संगर-तांडव द्वापर-कालीं होय अती
तसे मराठे गिलचे साचे कलींत लढले पानपती ॥धृ०॥

जासुद आला कथी पुण्याला-“शिंदा दत्ताजी पडला;
कुतुबशहानें शिर चरणानें उडवुनि तो अपमानियला ।”

भारतवीरा वृत्त ऐकतां कोप अनावर येत महा
रागें भाऊ बोले, “जाऊं हिंदुस्थाना, नीट पहा.

‘काळा ‘शीं घनयुद्ध करूं मग अबदल्लीची काय कथा?
दत्ताजीचा सूड न घेतां जन्म आमुचा खरा वृथा. ”

बोले नाना, “ युक्ति नाना करुनी यवना ठार करा;
शिंद्यांचा अपमान नसे हा; असे मराठयां बोला खरा.”

उदगीरचा धीर निघाला; घाला हिंदुस्थानाला;
जमाव झाला; तुंबळ भरला सेनासागर त्या काळा.

तीन लक्ष दल भय कराया यवनाधीशा चालतसे;
वृद्ध बाल ते केवळ उरले तुरुण निघाले वीररसें.

होळकराचे भाले साचे, जनकोजीचे वीर गडी,
गायकवाडी वीर अघाडी एकावरती एक कडी.

समशेराची समशेर न ती म्यानामध्यें धीर धरी;
महादजीची बिजली साची बिजलीवरती ताण करी.

निघे भोसले पवार चाले बुंदेल्यांची त्वरा खरी;
धीर गारदी न करी गरदी नीटनेटकी चाल करी.

मेहेंदळे अति जळे अंतरीं विंचुरकरही त्याचपरी;
नारोशंकर, सखाराम हरि, सूड घ्यावया असी धरी,

अन्य वीर ते किती निघाले गणना त्यांनी कशी करा ?
जितका हिंदु तितका जाई धीर उरेना जरा नरां.

भाऊ सेनापती चालती विश्वासातें घेति सवें.
सूड ! सूड !! मनिं सूड दिसे त्या सूडासाठीं जाति जवें.

वीररसाची दीप्ती साची वीरमुखांवर तदा दिसे;
या राष्ट्राचे स्वातंत्र्याचे द्दढस्तंभ ते निघति असे.

वानर राक्षस पूर्वी लढले जसे सुवेलाद्रीवरती
तसे मराठे गिलचे साचे कलींत लढले पानपतीं ॥कौ.१॥
– राम गणेश गडकरी

Advertisements

About Aabhoj Electrical Services

My focus is on residential and commercial services as well as industrial maintenance. Our friendly and knowledgeable electricians will be able to make you feel comfortable with our prices and procedures and in turn give you peace of mind about the job. Once on the job site, our technicians will be able to address your needs and create solutions that fit you. Whether it’s interior/exterior lighting, troubleshooting, or general wiring, Advance Electric has the friendly experience you need to get the job done RIGHT

Posted on January 17, 2016, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: